ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਪੇਟੈਂਟ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

Certificates6
Patents-Australia
Patents-Australia1

ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ

Certificates07--
Certificates14

ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਹੋਰ ਦੇਸ਼